BCACT_EN

Balkan Center for Advanced Casting Technologies Balkan İleri Döküm Teknolojileri Merkezi

Merkezin amacı, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki dökümhaneleri ekolojik olarak uygun ve enerji kullanımını azaltan ileri teknolojilerle iyileştirmektir.