Çalışma Alanı ve Faaliyetleri
Merkez, bu amacına ulaşmak için yükseköğretim mevzuatı çerçevesinde Türkiye ve Balkan ülkelerindeki 
ilgili fakülte ve kuruluşlar, Balkan Metalurjistler Birliği, Türk Dökümcüler Derneği ve Türk Metalurji 
Mühendisleri Odası ile işbirliği yaparak aşağıdaki işlevleri yerine getirir:
 
 Dış pazarlarda, rekabeti ve enerji tasarrufunu sağlayan, kaliteyi
 yükselten, çevreyi koruyan ileri ve yeni teknolojilerin geliştirilmesini ve döküm endüstrisinin tanıtımını yapar.
 
Araştırma ve geliştirme yapar, dökümhanelere eğitim sağlar.
 
Dökümhanelere ileri teknolojiler, enerji kullanımı ve çevrenin korunması konularında Avrupa Birliği standartlarına ulaşabilmeleri için 
danışmanlık hizmeti verir.
 
Türkiye ve Balkan ülkeleri dökümcülerine iç ve dış pazarlar, yeni üretim yöntemleri ve malzemeler hakkında bilgi sağlar.
 
Özellikle küçük ve orta boy dökümhanelere kalite denetimi, tasarım ve ısıl analiz konularında hizmet sağlar.
 
Dökümle ilgili konularda doküman ve kitap yayınlar, bilgi ve kütüphane hizmeti verir.