Kuruluş Amacı
Merkezin amacı, Türkiye ve Balkan ülkelerindeki dökümhaneleri ekolojik olarak uygun ve enerji 
kullanımını azaltan ileri teknolojilerle iyileştirmektir.